Program za krepitev zdravja

Ali si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi?

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.

Gre za program skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bo vodila do boljšega počutja in zdravja.

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim od 19. leta starosti dalje. Ob urejenem obveznem zdravstvenem zavarovanju je udeležba v Programu za krepitev zdravja brezplačna.

Za udeležbo na temeljnih obravnavah ne potrebujete napotitve, za obravnave v poglobljenih skupinskih delavnicah in individualnih svetovanj potrebujete napotitev dipl. medicinske sestre v ambulanti družinske medicine po preventivnem pregledu ali vas napoti osebni zdravnik.

Skupaj za zdravje

Včasih je za bolj zdrave življenjske navade dovolj le majhna spodbuda. Danes je s programom Skupaj za zdravje vsem odraslim prebivalcem Slovenije na voljo celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni. 

 

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

Temeljne obravnave za krepitev zdravja vam nudijo:

  • seznanitev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni,
  • motivacijo za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstveno-vzgojne delavnice/individualna svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi.

Temeljne delavnice:

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja vam nudijo:

  • pridobivanje znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem
  • podporo in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter skrb za zdravje.

Poglobljene delavnice: