Spoprijemanje s stresom

Stres je običajen odgovor organizma na zahteve v okolju. Stresnim situacijam se ni mogoče izogniti, saj se z njimi srečujemo vsi. Problem nastane, ko je stresa preveč ali se z njim se znamo spoprijeti.

Kaj boste pridobili oz. kako vam bo delavnica pomagala?

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje. Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

  • doživljanje stresa,

  • razvijanje čustvenega zavedanja – prepoznavanje in obvladovanje čustev,

  • duševne motnje, povezane s stresom,

  • reševanje problemov – načrtovanje odziva na stresne situacije, izboljšanje delovanja v vsakodnevnem življenju.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena odraslim osebam, starejšim od 19 let, ki prepoznavate, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju.

Časovni obseg

Delavnica traja 4 tedne: obsega 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo 90 minut ter vsak udeleženec ima tekom delavnice tudi možnost individualnega razgovora z izvajalko delavnice.

Št. udeležencev v skupini

8

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo mag. psihologije

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu (01 / 893 90 40) ali elektronski pošti (urska.bancic@zdkocevje.si).

Kje najdete več informacij o duševnem zdravju?

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/dusevno-zdravje