Individualno svetovanje za opuščanje pitja alkohola

SOPA - SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA.

Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Odrasle osebe, starejše od 19 let, ki želite opustiti uživanje alkohola oziroma tisti, ki ste že prenehali z uživanjem alkohola, a potrebujete pomoč pri vzdrževanju tega vedenja.

Časovni obseg

5 individualnih srečanj, ki trajajo po 15 minut/svetovanje.

Št. udeležencev

1

Kdo izvaja delavnico?

Izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu (01 / 893 90 40) ali elektronski pošti (urska.bancic@zdkocevje.si).