Zdravo živim

Življenjski slog je za vsakega posameznika značilen način življenja, ki ga določa izrazita skupina obnašanj, ki se pojavljajo v določenem časovnem obdobju. Lahko vključuje tako zdravju škodljiva kot zdravju naklonjena obnašanja.

Udeleženci pridobite informacije o pomenu zdravega načina življenja (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, opuščanje kajenja in tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Prav tako pridobite motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.

Delavnica je namenjena odraslim posameznikom, ki jih zanima, kako spremeniti način življenja, ki bo koristil njihovemu zdravju.

Komu je delavnica namenjana?

Odraslim osebam, starejšim od 19 let, s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni, ogroženim za razvoj kroničnih bolezni ter kroničnim bolnikom.

Časovni obseg

Izvede se eno srečanje v obsegu 120 minut.

Št. udeležencev v skupini

Skupina obsega 8 udeležencev.

Kdo izvaja delavnico?

Izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico ne potrebujete napotitve. Prijavite se lahko po telefonu (01 / 893 90 56) ali elektronski pošti (nusa.knavs@zdkocevje.si ali anja.skufca@zdkocevje.si).