Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Tesnoba ali anksioznost je del normalnega čustvovanja. Pogosto jo občutimo ob pričakovanju nečesa neprijetnega ali ogrožujočega. Njena vloga je, da nas opozori na nevarnost. Pri anksioznih motnjah naš običajni obrambni sistem pretirava in nas prične ovirati v funkcioniranju.

Kaj boste pridobili oz. kako vam bo delavnica pomagala?

Spoznali boste osnovne značilnosti anksioznih motenj, vzroke zanje ter potek in načine zdravljenja.

Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje. Z drugimi v skupini boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

  • vzroki in simptomi anksioznih motenj,
  • zdravljenje in premagovanje anksioznih motenj,
  • vpliv misli na čustva, vedenje in telo,
  • preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Odrasle osebe, starejše od 19 let, z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami in tisti, ki vas (izrazita) tesnoba (anksioznost) ovira v vsakodnevnem življenju. Zaželena je tudi udeležba svojcev.

Časovni obseg

Delavnica traja 4 tedne: obsega 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo 90 minut ter vsak udeleženec ima tekom delavnice tudi možnost individualnega razgovora z izvajalko delavnice.

Št. udeležencev v skupini

6

Kdo izvaja delavnico?

Izvajajo jo mag. psihologije

Kako se lahko vključite v delavnico?

Za delavnico potrebujete napotitev s strani osebnega izbranega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine. Za dodatne informacije lahko vprašate po telefonu (01 / 893 90 40) ali elektronski pošti (urska.bancic@zdkocevje.si).

Kje najdete več informacij o duševnem zdravju?

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/dusevno-zdravje