Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje je proces informiranja, učenja in  motiviranja otrok in mladostnikov, da pridobijo veščine in ustrezne navade za varovanje in krepitev zdravja. Otroke začnemo vzgajati že v vrtcu in OŠ, saj so takrat najbolj dovzetni za spremembe.

Zdravje je za človeka, tako za odraslega kot za otroka, posebna vrednota, zato se ga mora že kmalu začeti zavedati, ga ljubiti, spoštovati in čuvati. Zdravje je vrednota in hkrati bistven vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika ter skupnosti kot celote. Nikar ne spreglejmo dejstva, da zdravje ni nekaj kar nam je ob rojstvu dano in  za vselej podarjeno. Ljudje smo za svoje zdravje in način življenja moralno odgovorni sami. Od tod izvira posameznikova dolžnost, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje svojega zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

 

Zdaj

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, nosi osrednje sporočilo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva. V to nas usmerjajo znanstvena spoznanja z dokazi podprte medicine in javnega zdravja.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov se osredotoča na zdravstvene probleme kot so rast in razvoj, način življenja, ki vpliva na njihovo telesno, duševno in socialno zdravje.

 

Na Kočevskem območju izvajamo vzgojo otrok in mladostnikov v vseh vzgojno izobraževalnih ustanovah:

 • 8 enot vrtcev
 • 4 osnovne šole
 • 4 podružnične šole
 • 1 šola s posebnimi potrebami
 • 2 srednji šoli

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE V VRTCIH

Zdravstveno vzgojo v vrtcih izvajamo v vsaki skupini večkrat v šolskem letu. Teme delavnic čez leto spreminjamo glede na aktualnost in na potrebe vrtcev. 

Predstavitvene delavnice v vrtcih in predavanja za vzgojitelje ter starše otrok izvajamo po priročniku NIJZ >>

Program vsebin za Vzgojo za zdravje v vrtcu:

Vsebine tematskih delavnic za otroke:

 • Zdrave navade
 • Želim ostati zdrav – zdrava prehrana
 • Znam skrbeti za svoje zdravje - gibanje
 • Čiste roke za zdrave otroke – preprečevanje okužb
 • Auu boli – preprečevanje poškodb
 • Zdravo na soncu
 • Spoznajmo svoje telo
 • Kdo sta medicinska sestra in zdravnik?    

Vsebine predavanj za vzgojitelje in starše:

 • Želim ostati zdrav- zdrave navade
 • S prehrano do zdravja
 • Pomen spanja
 • Nevidna vez med starši in otroci
 • Sprostimo se

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE V OSNOVNIH ŠOLAH

Zdravstveno vzgojo v osnovnih šolah izvajamo v vsakem razredu vsaj 1x v šolskem letu. Večina delavnic traja 2 šolski uri, na željo in potrebe šole lahko delavnice tudi prilagodimo tako vsebinsko kot časovno. Prav tako na željo in potrebe šole izvajamo tudi predavanja za pedagoške delavce in starše šolskih otrok.

Predstavitvene delavnice v osnovnih  šolah izvajamo po priročniku NIJZ >>

Program vsebin za Vzgojo za zdravje v osnovnih šolah:

Vsebine izvedene po priročniku:

 1. razred - Zdrave navade
 2. razred - Osebna higiena
 3. razred - Zdrav način življenja
 4. razred - Preprečevanje poškodb
 5. razred - Zasvojenost
 6. razred - Odraščanje
 7. razred - Pozitivna samopodoba in stres
 8. razred - Medosebni odnosi
 9. razred - Vzgoja za zdravo spolnost

Dodatne vsebine za OŠ:

 • Temeljni postopki oživljanja
 • Čiste roke za zdrave otroke
 • Sladke pijače
 • Kako se lahko sprostim
 • Različni smo, ampak enaki
 • Predstavitev zdravstvenih
 • poklicev
 • HPV virus
 • Nasilje med mladimi

Vsebine v ustanovah za otroke s posebnimi potrebami:

 • Zdrave navade
 • Osebna higiena
 • Razvoj telesa
 • Preprečevanje poškodb
 • Zasvojenost
 • Odraščanje
 • Medosebni odnosi
 • Temeljni postopki oživljanja
 • Vzgoja za zdravo spolnost

Vsebine predavanj za učitelje in starše:

 • Želim ostati zdrav- zdrave navade
 • S prehrano do zdravja 
 • Pomen spanja
 • Nevidna vez med starši in otroci
 • Sprostimo se – tehnike sproščanja
 • Duševno zdravje

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE V SREDNJIH ŠOLAH

Zdravstveno vzgojo v srednjih šolah izvajamo v vsakem razredu vsaj 1x v šolskem letu. Večina delavnic traja 2 šolski uri, na željo in potrebe šole lahko delavnice tudi prilagodimo tako vsebinsko kot časovno. Prav tako na željo in potrebe šole izvajamo tudi predavanja za pedagoške delavce. 

Predstavitvene delavnice v srednjih  šolah izvajamo po priročniku NIJZ >>

Program vsebin za Vzgojo za zdravje v srednjih šolah:

Vsebine izvedene po priročniku:

 • Odnos do telesa
 • Hrana in jaz
 • Novotvorbe – preprečevanje rakavih obolenj
 • Medsebojni odnosi in samopodoba
 • Vpliv substanc na telo
 • Varni spolni odnosi in spolno prenosljive bolezni
 • Temeljni postopki oživljanja in AED
 • Dejavniki tveganja za zdravje
 • Sprostim se – tehnike sproščanja

Vsebine predavanj za profesorje:

 • Želim ostati zdrav- zdrave navade
 • S prehrano do zdravja 
 • Pomen spanja
 • Nevidna vez med starši in otroci
 • Sprostimo se – tehnike sproščanja
 • Duševno zdravje

 

Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov izvaja: 

 • Marija Kobe, dipl. m. s.

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov zdravstvena.vzgoja@zdkocevje.si