Z zdravjem povezan življenjski slog 2024

Z zdravjem povezan življenjski slog 2024

Ste prejeli anketo "Z zdravjem povezan življenjski slog"?

Vaša mnenja so ključna za oblikovanje učinkovitih zdravstvenih programov in izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev, zato vas ponovno prosimo za sodelovanje v nacionalni raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024, ki jo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) letos izvaja že sedmič zapored.

Izpolnjevanje ankete o z zdravjem povezanem življenjskem slogu ni le koristno za posameznika, temveč ima širši družbeni pomen. Zbrani podatki omogočajo razvoj učinkovitih zdravstvenih programov, izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev in napredek na področju znanstvenih raziskav. Zato je sodelovanje v takšnih anketah pomembno dejanje, ki prispeva k boljšemu zdravju posameznikov in celotne skupnosti.

Anketa je dostopna na: https://anketa.nijz.si/CINDI