Zvišan krvni tlak

Zvišan krvni tlak

about-1
Pridobili boste ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku.

S strokovno pomočjo boste oblikovali uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogel k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju vašega počutja.

VSEBINA DELAVNICE:

  • Ciljne vrednosti krvnega tlaka ter njihov pomen za zdravje
  • Povezanost življenjskega sloga in krvnega tlaka
  • Dejavniki tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka
  • Pridobitev znanj in veščin za pravilno izvajanje samomeritev krvnega tlaka
  • Pridobitev znanj, veščin in podpore za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)

Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)

Število udeležencev: 10

Izvajalec: dipl. medicinska sestra