Zdravo živim

Zdravo živim

about-1
Spoznali boste pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni.

S strokovno pomočjo boste oblikovali uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogel k izboljšanju vašega počutja in zdravja.

VSEBINA DELAVNICE:

  • Kaj je zdrava prehrana?
  • Kakšna je varna in za zdravje koristna telesna dejavnost?
  • Ne kajenje ter opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola
  • Doživljanje stresa v vsakdanjem življenju
  • Prepoznavanje znakov depresije in anksioznosti
  • Dejavniki tveganja, ki vplivajo na nastanek kroničnih bolezni
  • Kako in zakaj se udeležiti preventivnega pregleda pri osebnem izbranem zdravniku oziroma pri diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti družinske medicine?
  • Predstavitev državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka
  • Kakšen je proces spreminjanja nezdravih življenjskih navad?
  • Predstavitev ostalih skupinskih delavnic in individualnih svetovanj v CKZ.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)

Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)

Število udeležencev: 10

Izvajalec: dipl. medicinska sestra