Zobozdravstvena vzgoja

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Za zdravje našega telesa je potrebno zdravo zobovje, ki daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo. Bolezni zob, zobna gniloba in bolezni obzobnih tkiv ter nepravilnosti v razvoju čeljusti negativno vplivajo na naše zdravje. Zato želimo z zobozdravstveno vzgojo in preventivo zajeti čim večji del populacije. Cilji zobozdravstvene vzgoje so pravočasno in pravilno seznanjanje populacije o škodljivostih, ki ogrožajo njihovo ustno zdravje, motivirati posameznika, da bo aktivno sledil sodobni preventivi, ter da bo izboljšal lastno ustno zdravje in prenašal znanje na svoje bližnje.

Dejavnosti:

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADINE

 • Program za predšolske otroke: Skupine otrok v jaslih in sredinčke bo diplomirana medicinska sestra obiskala predvidoma dvakrat, skupine otrok pred vstopom v šolo pa trikrat.

Program:

VSEBINA: ZDRAVI TEMELJI ZA USTNO ZDRAVJE(obisk dvakrat letno po dogovoru) OTROCI DO 3 LET. Vsebina se spreminja.

DEJAVNOST: Pogovor ob zgodbi, pesmici, igrici, Igranje vlog, demonstracija,  umivanje zob, pregled zob

CILJI: Otrok spozna pripomočke za ustno nego, spozna kako  in zakaj se umiva zobe, posluša o pravilnem pitju, dobrem žvečenju, dihanju na nos in preprečevanju razvad, o zdravi hrani za zobe, spozna pomen zobozdravnika.

Otrok se uči držati zobno ščetko.

Otrok odpre usta za pregled zob.

 VSEBINA: SKRB ZA ZDRAVE ZOBE (obisk dvakrat letno februar in maj ali po dogovoru in po potrebi), OTROCI OD 3. DO 5.LET. Vsebina se spreminja.

DEJAVNOST: Pogovor ob zgodbi, pesmici, projekciji, demonstracija

igranje vlog, umivanje zob, pregled zob

CILJI: Otroci spoznajo naloge zob, mlečne in stalne zobe, bolezni zob, pomen dobrega žvečenja, pravilnega pitja, dihanja na nos, preprečevanja razvad, pravilne pripomočke za čiščenje zob, pravilno tehniko čiščenja zob, pomen zdravega prehranjevanja, pomen fluoridov, pomen rednega obiskovanja zobozdravnika.

VSEBINA: DEJAVNOST CILJI SKRB ZA ZDRAVE ZOBE (obisk trikrat letno oktobra, januarja, aprila). PREDŠOLSKI OTROCI. Vsebina se spreminja.

DEJAVNOST: Pogovor ob projekciji, zgodbi, pesmici. Demonstracija, delo s tekstom, delo v skupinah, igranje vlog, umivanje zob, pregled zob, umivanje zob.

CILJ: Otroci  spoznajo naloge zob,  vrste zob, bolezni zob, pomen dobrega žvečenja, dihanja na nos, pravilne pripomočke za čiščenje zob, pravilno tehniko čiščenja zob, pomen zdravega prehranjevanja, pomen fluoridov, pomen rednega obiskovanja zobozdravnika. Spoznajo tudi prvo pomoč pri poškodbi.

 • Program za osnovnošolce: Večino vsebin smo v preteklih letih že izvajali na vaši šoli in v skupnem trudu za dobro ozaveščenost in zdravje naših otrok, upamo na uspešno izvajanje tudi v prihodnje.

Ob načrtovanju novega šolskega leta vam predstavljamo zobozdravstveno vzgojne vsebine.

V pričakovanju uspešnega sodelovanja smo v službi splošne zdravstvene vzgoje šolarjem namenili štiri dni v tednu. Služba zobozdravstvene vzgoje in preventive pa vsak dan od ponedeljka do petka.

Prosimo vas, da nas glede na vaše potrebe in želje predhodno pokličete:

 

Splošna zdravstvena vzgoja (Anja Škufca, dipl. m.s)

Tel.: 040/591-015

E-pošta: anja.skufca@zdkocevje.si

 

PROGRAM VSEBINE:

 

 • RAZRED: VZGOJA ZA ZDRAVE ZOBE IN DLESNI V PRVEM RAZREDU:

VSEBINA: VZGOJA ZA ZDRAVE ZOBE IN DLESNI V PRVEM RAZREDU

DEJAVNOST: 1 šolska ura (v začetku šolskega leta), pogovor ob projekciji ali zgodbi, predstavitev tekmovanja Čisti zobje ob zdravi prehrani

barvanje zob s testnimi tabletami.

CILJ: Učenci spoznajo vrste zob, naloge zob, menjavanje zob, bolezni zob in ortodontske anomalije, pravilne pripomočke za čiščenje zob, pravilen način ustne higiene, prehrano za zdravje zob in pomen dobrega žvečenja, pomen dihanja na nos, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika. Učenci spoznajo način in potek tekmovanja za Čiste zobe ob zdravi prehrani. Učenci spoznajo in preizkusijo testno tableto za obarvanje zobnega plaka.

 

 • RAZRED: PRAVILNA USTNA HIGIENA:

VSEBINA: PRAVILNA USTNA HIGIENA, 1 šolska ura (po dogovoru)

DEJAVNOST: predavanje, demonstracija, barvanje zob s testno tabletko CILJ: Učenec spozna primerne pripomočke za ustno higieno (zobna ščetka                       zobna pasta, medzobna nitka, medzobna ščetka). Učenec spozna in osvoji pravilno tehniko čiščenja zob. Učenec preveri čistočo zob s testno tabletko.

 

 • RAZRED: PROJEKT RADI JEMO-ZA REDEN IN ZDRAV ZAJTRK:

VSEBINA: RADI JEMO(TEKMOVANJE ZA ZDRAV IN REDEN ZAJTRK)

1 šolska ura (predstavitev projekta), Pisanje dnevnika en mesec. DEJAVNSOT: predavanje delo s tekstom, delo v skupini, učenci bodo spoznali prehransko gibalno piramido, kot pripomoček za zagotavljanje uravnotežene prehrane z poudarkom na zdrav zajtrk.

CILJ:  Učenci in starši bodo spoznali povezanost med uravnoteženo prehrano, gibanjem in oralnim zdravjem. Učence , učitelje in starše seznanimo s potekom projekta. Učenci bodo izdelali dnevnik za beleženje zdravega in rednega zajtrka.

 

 • RAZRED: NARAVOSLOVNI DAN VSE O ZOBEH (v šoli)

VSEBINAVSE O ZOBEH, 2 -3 šolske ure v okviru snovi

DEJAVNOST: predavanje ob projekciji, delo z besedilom, delo v skupini

CILJ: Učenec spozna naloge zob, mlečne in stalne zobe, imena zob in njihovo nalogo v ustih, anatomijo zoba in ustne votline, bolezni zob in obzobnih tkiv, ortodontske anomalije, poškodbe zob, vpliv bolezni zob na celotni organizem, primerne pripomočke za ustno higieno, pravilno ustno higieno, pomen zdrave prehrane za zdravje zob, pomen dobrega žvečenja, pomen dihanja na nos, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta. Ob predavanju učenec rešuje delovne liste. Učenci izdelajo izdelek (risba, plakat, ..)

VSEBINA: VSE O ZOBEH (obisk Zdravstvenega doma Kočevje) naravoslovni dan

DEJAVNOST: predavanje ob projekciji, delo s testom, delo v skupini, ogled zobne ordinacije, zobne tehnike, rentgena

CILJ: Učenec spozna naloge zob, mlečne in stalne zobe, imena zob in njihovo nalogo v ustih, anatomijo zoba in ustne votline, bolezni zob in obzobnih tkiv, ortodontske anomalije, poškodbe zob, vpliv bolezni zob na celotni organizem, primerne pripomočke za ustno higieno, pravilno ustno higieno, pomen zdrave prehrane za zdravje zob, pomen dobrega žvečenja, pomen dihanja na nos, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta. Učenec spozna potek in način dela v zobni ordinaciji, zobni tehniki in rentgenu.

 

 • RAZRED: PRAVILNO IN REDNO ČIŠČENJE MEDZOBNIH PROSTOROV

VSEBINA: PRAVILNO IN REDNO ČIŠČENJE MEDZOBNIH PROSTOROV, 1.šolska ura, učna delavnica

DEJAVNOST: praktično učenje uporabe pripomočkov za čiščenje medzobnih prostorov. Učenec spozna pomen rednega čiščenja medzobnih prostorov in posledice ne čiščenja.

CILJ: Učenec se nauči izbirati pravilni pripomoček za čiščenje medzobnih prostorov in se nauči pravilne uporabe..

 

 • ali 9.RAZRED: PREPREČEVANJE OBOLENJ ZOB IN OBZOBNIH TKIV

VSEBINA: PREPREČEVANJE BOLEZNI ZOB IN OBZOBNIH TKIV, 1 - 2 šolski uri

DEJAVNOST: predavanje ob projekciji, delo s tekstom, barvanje zob z testnimi tabletami, individualni razgovor.

CILJ: Učenec spozna proces nastanka zobne gnilobe, gingvigitisa in paradontalne bolezni in njihov vpliv na zdravje celotnega organizma. Učenec spozna način preprečevanja bolezni zob in obzobnih tkiv (pravilna ustna higiena, redni obiski pri zobozdravniku in ortodontu, pomen fluoridov, pomen zdrave prehrane in zdravega načina življenja). Učenec se seznani s prvo pomočjo pri poškodbah zob,  s kislinsko erozijo, z beljenjem zob, z zalivkami in plombami ter zobno protetiko. Učenec se seznani tudi z poklici v zobozdravstvu.

 

 • Program za srednješolce: 

Zdravi zobje ogledalo našega zdravja. Zdrav nasmeh ogledalo naše duše.

VSEBINE:

 • Zdravi zobje – ogledalo našega zdravja, 1.LETNIK

DEJAVNOST: predavanje ob projekciji, delo s tekstom, kontrola čistoče zob s testnimi tabletami za obarvanje zobnega plaka

CILJ: Dijak spozna naloge zob, vrste in imena zob, bolezni zob in obzobnih tkiv (s poudarkom na bolezni obzobnih tkiv), vpliv bolezni zob na zdravje celotnega organizma, škodljivi vplivi na zdravje zob (nepravilno in neprimerno čiščenje zob, nezdrava kariogena prehrana, kajenje,…). Dijak spozna primerne pripomočke za ustno higieno, pravilno tehniko čiščenja zob, prehrano za zdravje zob, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta. Dijak preveri znanje s reševanjem testa ter čistost svojih zob s testno tableto.

 

 • Bolezni obzobnih tkiv : LETNIK

DEJAVNOST: predavanje ob projekciji

individualni razgovor

CILJ: Dijak je seznanjen z rezultati sistematskega zobozdravniškega pregleda. Dijak spozna termin zobni plak, zobni kamen, gingvigitis in paradontalno bolezen, vpliv bolezni obzobnih tkiv na celotni organizem, pravilne pripomočke za nego zob in dlesni, ter pravilno tehniko umivanja zob in dlesni. Dijak spozna pomen zdrave prehrane, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta. Dijak je seznanjen z vplivom tveganega načina  življenja na  ustno zdravje. Dijak so seznani s prvo pomočjo ob poškodbi zob, z beljenjem zob, protetiko in plombami. Seznani se tudi s poklici v zobozdravstvu.

 

PROGRAMI ZA STARŠE

 • Predavanje v šoli za bodoče starše
 • Predavanje v šoli za bodoče starše
 • Predavanje za starše predšolskih otrok
 • Preprečevanje ortodontskih anomalij in bolezni zob ter obzobnih tkiv(za starše predšolskih otrok
 • Predavanje za starše šolskih otrok
 • Skrb za za zdravje otroških zob (za starše šolarjev)

 

PROGRAMI ZA VZGOJITELJE, PEDAGOŠKE DELAVCE IN STROKOVNE SODELAVCE 

 • VZGOJA ZA ZDRAVE ZOBE in METODE DELA PRI IZVAJANJU USTNE HIGIENE V VRTCIH IN ŠOLAH (po dogovoru) ena do dve šolski uri
 • PREPREČEVANJE BOLEZNI ZOB IN OBZOBNIH TKIVM(po dogovoru ) ena do dve šolski uri

Comments are closed.