VZGOJA IN ZDRAVJE OTROK

VZGOJA IN ZDRAVJE OTROK Zdravje je za človeka, tako za odraslega kot za otroka, posebna vrednota, zato se ga mora že kmalu začeti zavedati, ga ljubiti, spoštovati in čuvati. Zdravje je vrednota in hkrati bistven viru za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika ter  skupnosti kot celote. Nikar ne spreglejmo dejstva, da zdravje ni nekaj kar nam je ob rojstvu dano in  za vselej podarjeno.  Ljudje smo za svoje zdravje in način življenja moralno odgovorni sami. Od tod izvira posameznikova dolžnost, da naredi vse kar zna in zmore za ohranjanje svojega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Vzgoja za zdravje je proces informiranja, učenja in  motiviranja posameznika, da pridobi veščine in ustrezne navade za varovanje in krepitev zdravja. Otroke začnemo vzgajati zelo zgodaj, že v vrtcu in OŠ, saj so takrat najbolj dovzetni za spremembe. Cilj zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov je, da jin informiramo in naučimo  zdravega načina življenja ter pozitivnega odnosa do zdravja, predvsem pa zavedanja, da je zdravje največja vrednota v življenju.   Zdravstveno vzgojo izvajamo pri predšolskih otrocih v Vrtcu Kočevje v obliki tematskih delavnic:
 • Kdo je medicinska sestra in zdravnik?
 • Čiste roke za zdrave otroke
 • Preprečevanje poškodb pri otrocih
 • Koristne navade za zdravo življenje
 • Spoznajmo sadje in zelenjavo
 • Znam skrbeti za svoje zdravje?
 • Zdravo na soncu
 • Kako se počutim?
 • Okolje spoznavamo s čutili
 • Spoznajmo naše telo
  Zdravstveno vzgojo izvajamo v obliki delavnic tudi na OŠ Zbora Odposlancev, OŠ ob Rinži, OŠ Stara Cerkev in OŠ Fara. Vsebine so opredeljene v katalogu NIJZ: 
 1. razred: Zdrave navade 
Namen delavnice je povečati skrb za zdrave navade prvošolcev. Otroci spoznajo kaj so zdrave navade. Zdrave navade razdelimo na: počitek, gibanje, osebna higiena, zdrava prehrana, varnost v prometu. V začetku delavnice predstavimo zdrave navade skozi zgodbo o Materi naravi.  Pri podajanju snovi si pomagamo z različnimi predmeti, ki jih otroci razvrstijo med zdrave navade. Za evalvacijo delavnice učenci izpolnijo učne list o zdravih navadah.
 1. razred: Osebna higiena 
Namen delavnice je seznaniti otroke kdaj, zakaj in kako skrbimo za osebno higieno in higieno svojih osebnih predmetov. Poslušamo zgodbo o fantu Facku in škratu Packu. S pomočjo zgodbe se pogovarjamo o osebni higieni, higieni rok, o mikroorganizmih, higieni kašljanja in kihanja, o gibanju in pravilni drži…  
 1. razred: Zdrav način življenja
Namen delavnice je spoznati pojme zdravja kot celote in vloga zdrave prehrane in gibanja pri krepitvi zdravja. V prvem delu smo s pomočjo plakata o zdravi prehrani ugotavljali, kaj je zdrava prehrana, kolikokrat na dan jemo, koliko hrane in kakšno hrano. Poudarimo pomen gibanja in pitja nesladkanih napitkov, pogovorimo se o pomenu sladkorja v prehrani. V drugem deli učenci preberejo strip »Miha živi zdravo«. Ob koncu druge ure učenci za evalvacijo delavnice izpolnijo učne liste, kjer si vsak učenec ustvari svojo piramido zdrave prehrane.
 1. razred: Preprečevanje poškodb 
Namen delavnice je osvojiti skrb za lastno zdravje in zdravje svojih najbližjih. Predstavimo možne vzroke za poškodbo, kako jih preprečiti oz. se jim izogniti, kadar pa to ni mogoče kako nudi prvo pomoč sebi in bližnjim ob nastanku poškodbe ali zastrupitve. Poudarek je na nudenju prve pomoči, kako pristopiti k poškodovancu, kaj najprej preverimo pri poškodovancu in kako ukrepamo. Praktično izvedemo nudenje prve pomoči z namestitvijo poškodovanca v položaj nezavestnega, obvezovanje ran na različnih delih telesa in imobilizacijo.
 1. razred: Zasvojenost 
Namen delavnice je seznaniti učence kaj je zasvojenost, kakšne vrste zasvojenosti poznamo in kako zasvojenost vpliva na zdrav način življenja. Predstavimo vpliv na organizem in zdravje pri uporabi energijskih pijač, tobaka, alkohola, zdravil, IKT in televizorja. Preberemo Zgodbo gospoda Janeza se o njej pogovarjamo, učenci sami prepoznajo vpliv zasvojenosti na zdrav življenjski slog (kajenje). Na koncu kot evalvacija učenci izpolnijo učni list, križanko, na temo zasvojenost katere rešitev je lepa misel.  
 1. 6. razred: Odraščanje 
Namen delavnice je mladostnike seznaniti o dejavnikih tveganja ter varovalnih dejavnikih v adolescenci, ki so pomembni za zdravo rast in razvoj. Z učenci se pogovarjamo kaj jim pomeni varnost in dobro počutje. Kakšen  vpliv imajo nanje vrstniki in šola ter kako se kot mladostniki osebnostno spreminjajo med odraščanjem. Ugotavljam kako lahko zunanje okolje vpliva na njihove odločitve in ni nujno, da so takšne odločitve tudi vedno najboljše. O vseh teh temah se pogovarjamo med oblikovanjem skupnega miselnega vzorca na temo  »Odraščanje«.
 1. razred: Pozitivna samopodoba in stres 
Namen delavnice je krepitev duševnega zdravja učencev. V prvem delu delavnice se z učenci pogovarjamo kaj je stres, kako se nanj odzovejo in kako ga premagujejo ter kaj vpliva na krepitev samopodobe posameznika. Spregovorimo o pomenu pozitivnega mišljenja in pohval. V drugem delu delavnice se pogovarjamo o tehnikah sproščanja in tudi praktično prikažemo oz. izvedemo tehniko vizualizacije in dihalne vaje.
 1. razred: Medosebni odnosi 
Namen delavnice je okrepiti komunikacijske veščine. Poudarimo pomen zaupanja pri razvoju dobrih medsebojnih odnosih, učenci spoznajo spretnosti dobrega poslušanja, ki je ključno pri dobri komunikaciji. Spoznajo tudi kako se razvija samospoštovanje ter kaj vpliva na nanj. Izvedemo nekaj praktičnih vaj kjer preverimo pomen natančnega posredovanja informacij in zbrano poslušanje za dobro komunikacijo. Za konec predstavimo še način asertivnega komuniciranja in s pomočjo učnih listov v praksi preverimo kako lahko ta način komuniciranja v praksi uporabimo.  
 1. razred: Vzgoja za zdravo spolnost, TPO 
Namen delavnice je seznaniti mladostnike o različnih vidikih spolnosti: duševni, telesni, socialni. Predstavimo spolnost iz vseh treh vidikov: telesni- učenci so sposobni razumeti razlike med spoloma med dozorevanjem, znajo opisati zgradbo in delovanje spolnih organov, duševni- učenci razumejo razliko med zaljubljenostjo in ljubeznijo, socialni- učenci znajo prepoznati prednosti zdrave in varne spolnosti, spoznajo možne pritiske iz okolice in medijev. Predstavimo oblike kontracepcije, ki so primerne za mladostnike. Ob zaključku delavnice se pogovarjamo o pričakovanjih na prvem zmenku in izpolnimo učne liste na to temo.   Zdravstveno vzgojo izvajamo tudi pri mladostnikih na srednji šoli v Kočevju in Gimnaziji Kočevje v obliki delavnic. Teme delavnic so: 
 • Mladostnik in drugi-veščine komuniciranja,
 • Skrb za zdravo telo,
 • Preprečevanje rakavih obolenj,
 • Ko te strese, stres,
 • Zdrave navade,
 • Temeljni postopki oživljanja,
 • Tehnike sproščanja
  V dogovoru srednjo šolo, osnovno šolo ali vrtcem izvajamo tudi predavanja oz. delavnice za starše in pedagoške delavce, teme predavanj so: Pomen spanja, Zdrava prehrana, Gibanje, Spoprijemanje s stresom.

Comments are closed.