Program za krepitev zdravja

Program za krepitev zdravja

about-1
Ali si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi?

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma. Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim od 19. leta starosti dalje.

Za udeležbo na nekaterih delavnicah (označeno pod opisom delavnic) potrebujete napotitev. Kako jo pridobite?
Napoti vas lahko dipl. medicinska sestra v ambulanti družinske medicine po preventivnem pregledu, vaš osebni zdravnik.

Temeljne delavnice

about-2
Temeljne delavnice

Spoznali boste pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni. S strokovno pomočjo boste oblikovali uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogel k izboljšanju vašega počutja in zdravja.

about-3
Poglobljene delavnice

pridobivanju znanja in veščin ter motivacije udeležencev za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem
podpora in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter pri skrbi za zdravje.

Izvajalci programa za krepitev zdravja

Comments are closed.