Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

about-1
Pridobili boste najpomembnejša znanja o doživljanju stresa.

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja ter se pri tem naučili veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje..

VSEBINA DELAVNICE:

  • Doživljanje stresa
  • Razvijanje čustvenega zavedanja – prepoznavanje in obvladovanje čustev
  • Duševne motnje, povezane s stresom
  • Reševanje problemov – načrtovanje odziva na stresne situacije, izboljšanje delovanja v vsakodnevnem življenju

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)

Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini (90 minut), individualno svetovanje za posameznika v času trajanja delavnice

Število udeležencev: 8

Izvajalec: psiholog